Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่รวบรวมขยะอัตรายชุมชน (22 ม.ค. 2561)  
ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (10 ม.ค. 2561)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (21 ธ.ค. 2560)  
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (04 ต.ค. 2560)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (10 ต.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (10 ต.ค. 2559)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (08 ม.ค. 2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2559 (04 ม.ค. 2559)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (21 ต.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (14 ต.ค. 2558)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์-น้ำตก หมู่ที่ 6 (29 เม.ย. 2558)
โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมภายในสำนักงาน อบต.ริโก๋ (29 เม.ย. 2558)
โครงการขุดลอกคลองสายบ้านจือแร-บ้านลาแลลูวัส (28 เม.ย. 2558)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบือราแง หมู่ที่ 7 (28 เม.ย. 2558)
โครงการก่อสร้างอาคารละหมาด สำนักงาน อบต.ริโก๋ (28 เม.ย. 2558)
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายบ้านรอนิง หมู่ที่ 2 (28 เม.ย. 2558)
โครงการถมดินปรับปรุงสนามกีฬาบ้านกูวา หมู่ที่ 5 (28 เม.ย. 2558)
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 บ้านดอเฮะ (28 เม.ย. 2558)
โครงการบุกเบิกยกระดับถนนลงหินคลุกถนนสายบ้านบาลูกา หมู่ที่ 4 (28 เม.ย. 2558)
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านปะดอรอนิง-เปาะเต๊ะนะ หมู่ที่ 2 (28 เม.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าของรางวัล ตามโครงการมหกรรมวิชาการสานสัมพันธ์สู่ท้องถิ่น (02 มี.ค. 2561)  
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการมหกรรมวิชาการสานสัมพันธ์สู่ท้องถิ่น (02 มี.ค. 2561)  
ค่าเช่าเต๊นท์ ตามโครงการมหกรรมวิชาการสานสัมพันธ์สู่ท้องถิ่น (02 มี.ค. 2561)  
ค่าจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการมหกรรมวิชาการสานสัมพันธ์สู่ท้องถิ่น (02 มี.ค. 2561)
ค่าจัดทำบอร์ดนิทรรศการ ตามโครงการมหกรรมวิชการสานสัมพันธ์สู่ท้องถิ่น (02 มี.ค. 2561)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการมหกรรมวิชาการสานสัมพันธ์สู่ท้องถิ่น (02 มี.ค. 2561)
ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (02 มี.ค. 2561)
วัสดุสำนักงาน (กองช่าง) (26 ก.พ. 2561)
วัสดุคอมพิวเตอร์ (HP 131) (21 ก.พ. 2561)
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Fuji Xerox) (21 ก.พ. 2561)
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้(นอกสถานที่)ศูนย์พัฒนาเ... (14 ก.พ. 2561)
ซ่อมรถบรรทุกเทท้าย(รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-5043 (14 ก.พ. 2561)
วัสดุสำนักงาน (06 ก.พ. 2561)
วัสดุการเกษตร (06 ก.พ. 2561)
งานซ่อมแซม/อุดรูโพรงถนนสายบาโงกือเต-ดอเฮะ (01 ก.พ. 2561)
งานซ่อมแซมท่อลอดถนน/ท่อระบายน้ำ สายสามแยก อบต.-บาลูกา (01 ก.พ. 2561)
งานซ่อมแซมตลิ่งคันดิน บ้านกูวา (01 ก.พ. 2561)
งานซ่อมแซมท่อลอดถนน/ท่อระบายน้ำ สายไอร์ยือรา (01 ก.พ. 2561)
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) (29 ม.ค. 2561)
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประเภท พาสเจอร์ไรส์ (22 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140
โทรศัพท์ : 0-7353-0976  แฟกซ์ : 0-7353-0977 E-mail : admin@rigo.go.th


www.rigo.go.th