Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (10 ต.ค. 2559)  
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (08 ม.ค. 2559)  
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2559 (04 ม.ค. 2559)  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (21 ต.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (14 ต.ค. 2558)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์-น้ำตก หมู่ที่ 6 (29 เม.ย. 2558)
โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมภายในสำนักงาน อบต.ริโก๋ (29 เม.ย. 2558)
โครงการขุดลอกคลองสายบ้านจือแร-บ้านลาแลลูวัส (28 เม.ย. 2558)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบือราแง หมู่ที่ 7 (28 เม.ย. 2558)
โครงการก่อสร้างอาคารละหมาด สำนักงาน อบต.ริโก๋ (28 เม.ย. 2558)
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายบ้านรอนิง หมู่ที่ 2 (28 เม.ย. 2558)
โครงการถมดินปรับปรุงสนามกีฬาบ้านกูวา หมู่ที่ 5 (28 เม.ย. 2558)
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 บ้านดอเฮะ (28 เม.ย. 2558)
โครงการบุกเบิกยกระดับถนนลงหินคลุกถนนสายบ้านบาลูกา หมู่ที่ 4 (28 เม.ย. 2558)
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านปะดอรอนิง-เปาะเต๊ะนะ หมู่ที่ 2 (28 เม.ย. 2558)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี 2557 (28 เม.ย. 2558)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเ... (01 ก.ค. 2556)
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ฯ(... (10 พ.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุ... (10 พ.ค. 2556)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.ริโก๋ (05 มี.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกูโบร์ (15 ส.ค. 2560)  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกูโบร์-น้ำตก (15 ส.ค. 2560)  
โครงการก่อสร้างป้อมยาม บริเวณสำนักงาน อบต.ริโก๋ (15 ส.ค. 2560)  
โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. (15 ส.ค. 2560)
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล (15 ส.ค. 2560)
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร (11 ส.ค. 2560)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) (04 ส.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชคต (14 ก.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอฮงยูลูตง (14 ก.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิด (14 ก.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียน-คลอง หมู่ที่ 3 (14 ก.ค. 2560)
โครงการก่อสร้า่งถนน คสล.สายบ้านเมาะลง (14 ก.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไอร์ยือรา-มะนอ (14 ก.ค. 2560)
จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 พร้อมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ชนิดติดตั้ง (14 ก.ค. 2560)
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (03 ก.ค. 2560)
ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 2936 (14 มิ.ย. 2560)
จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 5 (05 มิ.ย. 2560)
จ้างเหมาซ่อมท่อประปาสาธารณะ หมู่ที่ 3 (05 มิ.ย. 2560)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (05 มิ.ย. 2560)
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (02 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140
โทรศัพท์ : 0-7353-0976  แฟกซ์ : 0-7353-0977 E-mail : admin@rigo.go.th


www.rigo.go.th